Uitslag optocht 2017

Uitslag optocht 2017

 

1a.            Walz sensation –  It Boppe-ein (345 pt)

1b.            Tink grien, wêz grien! –  Ferdivedaasje (342 pt)

1c.            De Takomst trekt met haar Legioen ten strijde door De Knipe – De Takomst (330 pt)

1d.            Mata Hari – De Dykwurkers (326,5 pt)

2a.            Der wjukkelet jim hiel wat oer de holle – Grutsk (320 pt)

2b.            De Stijl – Oei-oei buurt (315,5 pt)

2c.            Brexit, de nachtmerrie van Groot-Brittannië? – De Gondeliers (305 pt)

3a.            De vaart gaat er uit in De Knipe – Buurt Oost (294,5 pt)

3b.            Sjakie en de chocoladefabriek  – De Pream (281 pt)

3c.             Méér muziek in de klas – Compagnonsschool (275,5 pt)

 

Publieksprijs

Tink grien, wêz grien – Ferdivedaasje – 188 stemmen.

 

De Bertus Bokaal ging naar de jeugdbouwploeg De Bouwkeet met hun wagen:

“De krisis is foarby, we krije in nije Meyerwei”.